Podjęte i wspierane przez Nas inicjatywy

ROK 2016

 • Kwartalnik „Obywatelskie Stronie” – kontynuujemy wydawanie kwartalnika, poszerzając go o nowe rubryki (m.in seria wywiadów „Spotkanie z ciekawym człowiekiem”, cykl „Obalamy mity”). Niezmiennie na naszych łamach zachęcaliśmy do obywatelskiej aktywności (udziału w konsultacjach społecznych ws. nazw ulic, udziału w budżecie obywatelskim). Od pierwszego numeru kwartalnik cieszy się dużym zainteresowaniem i dobrymi recenzjami, za co serdecznie z całego serca dziękujemy!
 • Służba zdrowia – 27 stycznia 2016 r. z inicjatywy „Obywatelskiego Stronia” i doktora Roberta Dębskiego odbyło się spotkanie radnych Rad Miejskich ze Stronia Śląskiego i Lądka-Zdroju poświęcone ważnemu tematowi służby zdrowia, a w szczególności zapewnieniem na terenie obydwu gmin opieki zdrowotnej nocnej i świątecznej. Ponadto pomagaliśmy i zachęcaliśmy do udziału w zbiórce podpisów pod apelem w sprawie ponownego uruchomienia szpitala w Lądku-Zdroju.
 • Święto Gazety „Obywatelskie Stronie” – 30 września 2016 r. w restauracji „Lew Jaskiniowy” odbyła się pierwsza edycja Święta Gazety „Obywatelskie Stronie”  W jej ramach, staraliśmy się połączyć przyjemne z pożytecznym – ciekawe wydarzenia kulturalne (wystawa fotograficzna, dwa interesujące koncerty muzyczne) z elementami debaty nad ważnymi sprawami dla społeczności Stronia Śląskiego. Pełna relacja z imprezy dostępna jest w siódmym wydaniu kwartalnika „Obywatelskie Stronie”.
 • Sprawy finansowe – budżet, podatki, inwestycje Gminy – podobnie jak w roku 2015,  „Obywatelskie Stronie” występowało w obronie utrzymania obecnych stawek podatku od nieruchomości, Przygotowaliśmy obywatelski projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości, postulujący obniżenie stawek o wysokość deflacji (jego treść tutaj). Ponadto redaktor naczelny Marek Prętki brał aktywny udział w spotkaniu w dniu 13 października 2016 r, gdzie wyraził jasno swoje stanowisko i przedłożył Przewodniczącemu Rady Miejskiej wspomniany wyżej projekt uchwały.
 • Wyjazd do Wrocławia dla mieszkańców – 17 grudnia 2016 r., wspólnie z Fundacją Spacerowa 7 zorganizowaliśmy dla mieszkańców gmin Stronie Śląskie i Lądek Zdrój wyjazd do Wrocławia, w ramach którego zawitaliśmy na Jarmark Bożonarodzeniowy na wrocławskim rynku, a także obejrzeliśmy ceremonię zamknięcia Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 w Hali Stulecia – multiwidowisko teatralno-muzyczne „Niebo”.

obywatelskiestronie4

ROK 2015

 • Kwartalnik „Obywatelskie Stronie” – w kwietniu 2015 roku wydaliśmy pierwszy numer bezpłatnego kwartalnika „Obywatelskie Stronie”, w którym piszemy o ważnych sprawach z życia naszej Gminy. Nie boimy się poruszać trudne tematy, których – niestety! – pomimo istnienia 25 lat samorządu wciąż nie brakuje. Głównym przesłaniem kwartalnika jest dążenie do rozwoju świadomego swoich praw, dobrze poinformowanego o bieżących sprawach Gminy społeczeństwa obywatelskiego, dbałość o jawne, przejrzyste i gospodarne wydatkowanie pieniędzy z naszych podatków przez władze Gminy; a przede wszystkim dążenie do tego, aby polityka Gminy ogniskowała się wokół wspólnego mianownika, jakim powinien być ZAWSZE interes mieszkańców. Od pierwszego numeru kwartalnik cieszy się dużym zainteresowaniem i dobrymi recenzjami, za co serdecznie z całego serca dziękujemy!

os

 • Pomnik „Dmuchacz Szkła” – od pierwszego numeru kwartalnika „Obywatelskie Stronie” przybliżaliśmy historię rzeźby autorstwa Borysa Michałowskiego – „Dmuchacz szkła”, apelując o uratowanie tego zabytku przed całkowitym zniszczeniem. Do apelu dołączyło się wiele osób z terenu naszej Gminy (m. in. Janusz Lignarski, Burmistrz Stronia Śląskiego w latach 1990-1994). Konkretnym działaniem na rzecz odbudowy rzeźby było również złożenie projektu do Budżetu Obywatelskiego 2016 przez Tomasza Pawlęgę i Mariusza Krajewskiego, autorów tekstu o „Dmuchaczu” w pierwszym numerze naszego kwartalnika. Ostatecznie, efekt o który nam chodziło został osiągnięty – na sesji Rady Miejskiej w dn. 30.10.2015 Burmistrz zadeklarował wygospodarowanie środków w budżecie na renowację pomnika w budżecie gminy na 2016 r. Spotkało się to z poparciem ze strony wszystkich radnych, wyrażonym w przygotowanym wcześniej na tę okoliczność piśmie. Prace konserwatorskie nad „Dmuchaczem Szkła” , uzgodnione z Konserwatorem zabytków, zakończą się planowo do końca kwietnia 2016 r.
 • Sprawy finansowe – budżet, podatki, inwestycje Gminy – od początku istnienia inicjatywy „Obywatelskie Stronie” zwracamy bacznie uwagę na finanse Gminy, ponieważ jako mieszkańcy powinniśmy dbać, by nasz wspólny gminny majątek był zarządzany w sposób rozważny, bez nadmiernego zadłużania się na wiele lat naprzód. W sprawie podatków, stoimy na stanowisku, że jeżeli chcemy się rozwijać jako Gmina, być konkurencyjni w branży turystycznej do innych miejscowości, a przede wszystkim jeśli chcemy stworzyć warunki sprzyjające tworzeniu miejsc pracy, powinniśmy ustabilizować podatki lokalne na jak najniższym poziomie i nie wprowadzać nowych. Na rzecz tego, by nie podwyższać podatków w 2015 r. działaliśmy następująco: 1. zachęcaliśmy przedsiębiorców do przyjścia na Komisję Rozwoju Gospodarczego w dn. 05.10.2015 r. i przedstawienia radnym ich stanowiska odnośnie propozycji Burmistrza ws. podwyżki podatków i wprowadzenia opłaty miejscowej; 2. opublikowaliśmy w „Obywatelskim Stroniu” szereg artykułów na temat spraw finansowych; 3. przeprowadziliśmy również kampanię informacyjną dla mieszkańców na naszym Facebooku.  Ostatecznie, na listopadowej sesji, Rada Miejska pozostawiła drugi rok z rzędu stawki podatków od nieruchomości na niezmienionym poziomie.
 • Budżet Obywatelskijuż w 2014 r. grupa kandydatów startująca w wyborach samorządowych pod nazwą „Obywatelskie Stronie” postulowała publicznie jako pierwsza wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego na terenie gminy Stronie Śląskie. Projekt obecny w wielu miastach w Polsce ruszył u nas od kwietnia 2015 r., kiedy to Rada podjęła stosowną uchwałę. Od początku wspieramy aktywnie nasz stroński Budżet Obywatelski: informowaliśmy na łamach kwartalnika i na Facebooku czym jest ten budżet, jaka jest jego rola i istota, zachęcaliśmy regularnie do głosowania oraz – jak już wspomnieliśmy – zgłosiliśmy w ramach tego budżetu projekt renowacji „Dmuchacza Szkła”. Cieszymy się, że tak wielu mieszkańców wzięło udział w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego i mamy nadzieję, że edycja A.D. 2016 będzie jeszcze lepsza, z większą pulą pieniędzy 😉
 • Publiczny Rejestr Umów – na naszym Facebooku apelowaliśmy o umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej elektronicznego rejestru umów cywilnoprawnych, podpisywanych przez Burmistrza Stronia Śląskiego w imieniu Gminy. Założeniem przyświecającym inicjatywie było podniesienie poziomu jawności i przejrzystości wydatkowania środków publicznych przez władze Gminy. W całej Polsce, rejestr wprowadziło już około 200 jednostek samorządowych. Cieszy Nas, że dołączyliśmy jako Gmina do tego grona – na sesji w dniu 27.05.2015 r. Rada Miejska jednogłośnie uchwaliła utworzenie Publicznego Rejestru Umów, o czym poinformowaliśmy Was jako jedyni. Jeśli chcecie sprawdzić, z kim zawierane są umowy na koszenie trawy, sprzątanie przystanków czy zakup urządzeń biurowych, albo które usługi publiczne są zamawiane u lokalnych przedsiębiorców, to odwiedźcie koniecznie stronę: http://bip.stronie.dolnyslask.pl

pru-bez-fb

 • Problem wszawicy w szkołach – w 2015 r. pojawił się niestety problem rozprzestrzeniania się wszawicy wśród uczniów naszych palcówek oświatowych. Władze Gminy starały się dość długo bagatelizować problem, nie próbując podjąć zdecydowanych rozwiązań. Mieliśmy okazję porozmawiać z grupą rodziców, którzy podkreślali skalę rozprzestrzeniania się wszawicy i prosili o to, aby na poważnie zająć się tym tematem. Pomiędzy XIV a XV sesją, w piątek, 13 listopada 2015 r., odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia, poświęcone problemowi wszawicy w placówkach oświatowych na terenie naszej Gminy, w którym wziął również udział przedstawiciel „Obywatelskiego Stronia”. Wspólnymi siłami udało się uzgodnić rozwiązania, których realizacji bacznie się przyglądamy. Szczególne wyrazy uznania należą się rodzicom uczniów, którzy licznie przybyli na spotkanie, biorąc aktywny i merytoryczny udział w dyskusji (chyba dawno Komisja nie odbywała się w tak licznym gronie!). Wielkie brawa za obywatelską postawę, którą od samego początku działalności projektu „Obywatelskie Stronie” staramy się promować.
Reklamy