Relacje z Sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego (Kwiecień – Sierpień 2017)

RELACJE Z SESJI RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

Z całością materiałów z sesji (łącznie z zapisem dźwiękowym – polecamy uwadze dociekliwych, aktywnych obywateli) zapoznać się można w Internecie na www.bip.stronie.dolnyslask.pl. Nasze informacje posiadają charakter selektywny i dobierane są pod kątem ich wagi społecznej.

XXXV Sesja RM Stronia Śląskiego – 28.04.2017 r.

Przed podejmowaniem uchwał, Rada przeprowadziła z zaproszonymi gośćmi dyskusję w sprawie rynku pracy oraz stanu bezrobocia na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz wysłuchała sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok. Następnie, Rada procedowała nad ośmioma uchwałami, z których na szczególną uwagę zasługują dwie: uchwała w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie oraz uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji Gminy w spółkach prawa handlowego (przyjęta jednogłośnie wraz z ważną poprawką radnych, dzięki której sprzedaż jakichkolwiek udziałów lub akcji w gminnych spółkach będzie wymagała zgody Rady Miejskiej – nie będzie więc możliwy scenariusz, w którym Burmistrz podejmuje samodzielnie decyzję w tak ważnej sprawie, dotyczącej naszego gminnego majątku).

XXXVI sesja RM Stronia Śląskiego – 15.05.2017 r.

Sesja nadzwyczajna, na której Rada podjęła uchwały w sprawie przyznania Odznak Honorowych za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie, które zostały wręczone na uroczystej sesji w dniu 16 czerwca 2017 roku. Uhonorowani zostali: Ochotnicze Straże Pożarne w Bolesławowie, w Starym Gierałtowie i w Stroniu Śląskim, Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej, Nadleśnictwo Lądek Zdrój, Huta Szkła Kryształowego „Violetta”, Czarna Góra S.A. oraz Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie”. Serdecznie gratulujemy pracownikom, członkom oraz kierownictwu uhonorowanych instytucji.

XXXVII sesja RM Stronia Śląskiego – 31.05.2017 r.

Sesja poświęcona była przede wszystkim analizie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Na podstawie sprawozdania oraz innych przedłożonych dokumentów, Rada udzieliła Burmistrzowi absolutorium. Warte odnotowania jest również przyjęcie przez Radę nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Stronie Śląskie, regulującego m.in. przeznaczenie poszczególnych nieruchomości (działek).

XXXVIII sesja RM Stronia Śląskiego – 16.06.2017 r.

Sesja nadzwyczajna z okazji obchodów 50-lecia nadania Stroniu Śląskiemu praw miejskich. Nie były podejmowane na niej żadne uchwały.

XXXIX sesja RM Stronia Śląskiego – 29.06.2017 r.

Na sesji Rada podjęła siedem uchwał, z których szczególną uwagę należy zwrócić na uchwałę nr XXXIX/256/17. Wprowadza ona regulamin przyznawania dotacji służących wymianie pieców węglowych (lub innych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi) na źródła ciepła ograniczające niską emisję (np. kotły gazowe, kotły węglowe V klasy, podłączenie do ogrzewania miejskiego, pompy ciepła etc). Z dofinansowania (do 50% wartości inwestycji) mogą skorzystać mieszkańcy oraz wspólnoty mieszkaniowe z terenu Gminy Stronie Śląskie, składając stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim. Więcej można przeczytać na: www.stronie.pl (zakładka „Dla mieszkańca” -> „Program wymiany pieców”).

XL i XLI sesja RM Stronia Śląskiego – 24.07.2017 r. i 04.08.2017

Sesje nadzwyczajne, na których podjęte zostały uchwały ws. zmian w budżecie Gminy (m.in. w związku z uzyskaniem dotacji na remont ulicy Ogrodowej oraz zmniejszeniem kosztów zadania przebudowy budynków poszpitalnych przy ul. Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim na budynki z mieszkaniami socjalnymi).

XLII sesja RM Stronia Śląskiego – 31.08.2017 r.

Tematem przewodnim sesji było przygotowanie jednostek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018. Rada przyjęła siedem uchwał, m.in. uchwałę obniżającą stawkę opłaty za wywóz śmieci zbieranych w sposób selektywny (segregowanych) z 10 zł do 8 zł od osoby. Przyjęto także uchwałę w sprawie przeprowadzenia głosowania wśród mieszkańców dotyczącego wyboru projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Podobnie jak w ubiegłym roku, głosowanie dotyczyło tylko projektów zgłoszonych na terenach wiejskich (dwa projekty). Natomiast w przypadku terenu miejskiego do realizacji przyjęte były trzy projekty, podczas gdy pula środków pozwalała na realizację czterech, w związku z czym głosowanie było zbędne.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s