Relacje z Sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego (Lipiec 2016 – Marzec 2017)

Z całością materiałów z sesji (łącznie z zapisem dźwiękowym – polecamy uwadze osób dysponujących chwilką wolnego czasu) zapoznać się można w Internecie na www.bip.stronie.dolnyslask.pl, stąd nasze informacje posiadają charakter selektywny i dobierane są z uwagi na ich wagę społeczną.

XXV sesja RM Stronia Śląskiego – 19.07.2016 r.

Sesja nadzwyczajna, podczas której podjęto uchwałę w sprawie zwiększenia wydatków na rewitalizację Urzędu Miejskiego i jego otoczenia. W pierwotnej wersji, uchwalonej w grudniu ubiegłego roku, planowano zrealizowanie tej inwestycji etapami, rozłożonymi na co najmniej trzy lata (najpierw parking, następnie plac przed urzędem i elewacja budynku). W lutym br., Burmistrz zaproponował zrealizowanie całości inwestycji w jednym roku, co miało przyczynić się do znaczącego obniżenia jej kosztów (o ok. 200 tyś zł, z 1,9 miliona do 1,7 miliona złotych). Niestety, nie pierwszy już raz, zamiast taniej, wyszło drożej. Cała inwestycja pochłonie ponad 2,1 miliona zł. Realizowana jest ona wyłącznie z naszych podatków, bez żadnego dofinansowania z zewnątrz – w planach jest próba odzyskania w przyszłym roku części środków z programów rewitalizacyjnych. Czy skuteczna – czas pokaże.

XXI sesja RM Stronia Śląskiego – 29.08.2016 r.

Tematem przewodnim sesji było przygotowanie jednostek oświatowych z terenu gminy Stronie Śląskie do roku szkolnego 2016/2017. Rada podjęła 6 uchwał, m.in. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsiach Kamienica i Bolesławów. Odczytany został protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej analizy realizacji wniosków do budżetu składanych przez mieszkańców w 2015 r. Wymiernym efektem pracy Komisji jest zobowiązanie się Burmistrza, że w przypadku odmownego rozpatrzenia danego wniosku, mieszkaniec otrzyma uzasadnienie takiej decyzji. Jest zatem nadzieja, że skończy się era odpowiedzi potocznie zwana „Nie, bo nie”.

Ponadto, przekazana została radnym informacja o podpisaniu Listu Intencyjnego o chęci podjęcia współpracy i partnerstwa pomiędzy miastami Stronie Śląskie i Ustronie Morskie.

XXII sesja RM Stronia Śląskiego – 29.09.2016 r.

W pierwszej części sesji ogłoszono wyniki konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie. Zwycięzcą została wieś Kamienica (Gratulujemy!). Następnie, Burmistrz przedstawił wyniki konsultacji społecznych dotyczące zmiany nazwy ulic Świerczewskiego, Nowotki i 40-lecia-PRL. O nowych nazwach zdecyduje Rada Miejska na październikowej sesji. Ponadto, odczytana została ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2016 r.

Rada podjęła 6 uchwał, spośród których na szczególną uwagę zasługuje uchwała wyrażająca zgodę na podniesienie kapitału zakładowego spółki SPA Jaskinia Niedźwiedzia, poprzez wniesienie aportem nieruchomości: hali sportowej, basenu i budynku po szkole ponadgimnazjalnej przy ul Kościuszki. Decyzja ta podjęta została z zamiarem zwiększenia możliwości spółki w pozyskiwaniu środków na remont w/w obiektów.

XXVIII sesja RM Stronia Śląskiego – 27.10.2016 r.

Tematem przewodnim sesji była ocena realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Stronie Śląskie za poprzedni rok szkolny 2015/16 oraz analiza wyników nauczania w szkołach gminnych. Rada podjęła 10 uchwał, z których na szczególną uwagę zasługują: uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości (omówiona w osobnym artykule na str. ), przyjęcie Programu Rewitalizacji Gminy Stronie Śląskie (umożliwiający pozyskanie środków na różnego rodzaju inwestycje), oraz uchwały w sprawie zmiany nazw ulic (z 40-lecia PRL na Żeromskiego, z Nowotki na Klonową oraz ze Świerczewskiego na Akacjową). Uchylono również uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego, ze względu na zastrzeżenia prawne ze strony nadzoru wykonywanego przez Wojewodę Dolnośląskiego. Czy i w jakiej formie będzie kontynuowany Budżet Obywatelski, powinniśmy dowiedzieć się w najbliższym czasie.

XXIX sesja RM Stronia Śląskiego – 28.11.2016 r.

Tematem przewodnim sesji była ocena stanu rzek i potoków górskich pod kątem zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Rada podjęła 6 uchwał, m.in. jak co roku zatwierdzono taryfy ZWiK za wodę (podwyżka o 3 gr. za m3 brutto) i ścieki (podwyżka o 22 gr. za m3 brutto), uchwalono Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Rada wyraziła również zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę budynków przy ul. Morawka 42 i 43, które będą przeznaczone na mieszkania socjalne, o czym informowaliśmy już w poprzednim wydaniu „OS”.

Ożywioną dyskusję wzbudziło podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, odnoszącej się w przypadku naszej Gminy do Przedszkola „Bajlandia” w Bolesławowie. Część radnych słusznie zauważyła, że wbrew podawanym przez otoczenie Burmistrza informacjom, dotacja przekazywana „Bajlandii” nie jest maksymalną kwotą możliwą do przekazania przez Gminę, a wręcz przeciwnie – jest kwotą minimalną, aż o ¼ mniejszą niż przekazywana przedszkolu publicznemu (o tym, jak ważną rolę dla lokalnej społeczności pełni Przedszkole „Bajlandia”, szerzej w wywiadzie z Ireną Foremnik na str. ). W wyniku dyskusji Burmistrz obiecał, że zwiększy na nowy rok szkolny kwotę dofinansowania, jeżeli przedszkole zrealizuje zalecenia wskazane po kontroli placówki. Sprawie będziemy się przyglądać w kolejnych numerach „OS”.

XXX sesja RM Stronia Śląskiego – 30.12.2016 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych, ostatnia sesja w roku odbyła się w sali widowiskowej CETiK-u. W pierwszej części sesji Rada podjęła 13 uchwał: m.in. przyjęto budżet Gminy na 2017 rok, uchwalono również lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stronie Śląskie oraz wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stronie Śląskie na lata 2017-2021. Druga część sesji już tradycyjnie miała charakter uroczysty – Radni, Burmistrz oraz zaproszeni goście złożyli sobie życzenia noworoczne. Całość uświetnił występ niedawno utworzonego chóru „Gwiazdeczki” z Bolesławowa.

XXXI Sesja RM Stronia Śląskiego – 31.01.2017 r.

Tematem przewodnim sesji była ocena działalności Policji oraz Straży Miejskiej na terenie naszej Gminy. Zaprezentowane zostały również przez p. Monikę Ciesłowską z UM w Stroniu Śląskim wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród turystów odwiedzających Gminę Stronie Śląskie w okresie lipiec – październik 2016 r. (z wynikami można zapoznać się na stronie http://www.stronie.pl pod zakładką Aktualności). Rada podjęła 5 uchwał, m.in. jedną z nich umorzono postępowanie ws. skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego, o którym szerzej pisaliśmy w nr 8., w artykule „Dobro Gminy”.

XXXII sesja RM Stronia Śląskiego – 27.02.2017 r.

Na początku sesji Burmistrz wycofał projekt uchwały dot. dostosowania sieci szkół na terenie naszej Gminy do wprowadzonej reformy oświaty. Następnie przeprowadzona została analiza i dyskusja nad stanem zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa pożarowo-powodziowego oraz stanem wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Stronie Śląskie. Rada podjęła 6 uchwał: m.in. ogłoszono rok 2017 rokiem Obchodów Jubileuszu 50-lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Stronie Śląskie. Ciekawostką jest fakt, że po raz pierwszy w tej kadencji za zasadną została uznana skarga na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego (13 za, 1 przeciw, 1 głos wstrzymujący).

XXXIII sesja RM Stronia Śląskiego – 06.03.2017 r.

Sesja nadzwyczajna, na której przyjęto zmodyfikowaną przez Burmistrza wersję uchwały intencyjnej dot. dostosowania sieci strońskich szkół do wprowadzonej reformy oświaty. Szerzej przebieg sesji i cały temat wdrożenia reformy oświaty w naszej Gminie opisujemy w osobnym artykule w bieżącym wydaniu biuletynu.

XXXIV sesja RM Stronia Śląskiego – 31.03.2017 r.

Na sesji Rada podjęła aż 19 uchwał, z czego 9 dotyczyło uchwalenia nowych statutów sołectw z terenu gminy Stronie Śląskie. Cieszy szczególnie fakt, że w treści statutów uwzględnione zostały poprawki zaproponowane przez mieszkańców podczas konsultacji społecznych, które odbyły się w trakcie specjalnie zorganizowanych zebrań wiejskich. Wszystkich mieszkańców, którzy nie mogli być obecni na wspomnianych zebraniach,  zachęcamy do zapoznania się z treścią statutów ich sołectw na podanej niżej stronie BIP – zakładka Rada Miejska => Uchwały => 2017 rok.

Oprócz podjętych uchwał, przedstawiciel Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. przedstawił informację na temat możliwości podłączenia do miejskiej ciepłowni budynków mieszkalnych i wielomieszkaniowych w Stroniu Śląskim (w szczególności na osiedlu Morawka, gdzie podłączone do sieci zostaną przejęte od województwa dwa budynki przy ul. Morawka 42 i 43, przeznaczone na mieszkania socjalne).

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s