Odpowiedź na kłamstewka

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie,

zapewne mieliście okazję przeczytać w lutowym wydaniu „Nowinek Strońskich” artykuł dotyczący sprawy uchwalenia stawek podatku od nieruchomości, jaki popełniło pod adresem naszego kwartalnika dziewięciu radnych Rady Miejskiej. Pomijamy już kwestię tego, że tego typu teksty, ze względu na publicystyczny, polemiczny charakter, w ogóle nie powinny ukazać się w informacyjnym biuletynie, jakim są „Nowinki” (mamy nadzieję, że nowy redaktor naczelny „Nowinek”, p. Tomasz Olszewski nie dopuści do publikacji podobnego materiału w przyszłości). Oczywiście próbowaliśmy opublikować sprostowanie do tego nieprawdziwego, krzywdzącego, naruszającego nasze dobre imię tekstu. Niestety, była już redaktor naczelna „Nowinek” odmówiła nam publikacji sprostowania, w związku z tym uznaliśmy, że opublikujemy je w uzupełnionej formie w tym numerze. Oto jego treść:

W odniesieniu do tekstu dziewięciu radnych Stronia Śląskiego (Zdzisław Pakuła, Ryszard Wiktor, Magdalena Laskowska, Krystyna Brzezicka, Jan Biały, Dariusz Gulij, Gabriela Janiszewska, Cyprian Najduch, Wiesław Ryczek) pod tytułem „Kłamstewka i niedopowiedzenia Obywatelskiego Stronia”, opublikowanego w numerze CXLVIII Biuletynu Samorządowego „Nowinki Strońskie”, chciałbym przedstawić co następuje:

  1. Zaangażowanie „Obywatelskiego Stronia” od początku jego działalności w kwestię utrzymania podatków lokalnych na jak najniższym, rozsądnym poziomie jest niezaprzeczalne. Również na jesieni ubiegłego roku „Obywatelskie Stronie” występowało w obronie utrzymania obecnych stawek podatku od nieruchomości, co możemy w każdej chwili udowodnić prowadzoną przez nas dokumentacją. Natomiast podpisani radni na przestrzeni lat wielokrotnie wyrażali różne stanowisko w tej kwestii, co znajdowało potwierdzenie w ich głosowaniach na sesji Rady. Między innymi z tego względu, przygotowaliśmy obywatelski projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości, postulujący obniżenie stawek o wysokość deflacji (jego treść tutaj).

  1. Ponadto jako redaktor naczelny biuletynu, brałem aktywny udział w spotkaniu w dniu 13 października 2016 r, gdzie wyrażałem jasno swoje stanowisko i przedłożyłem Przewodniczącemu Rady Miejskiej wspomniany wyżej projekt uchwały. Pragnę zaznaczyć wyraźnie, jako baczny obserwator tego spotkania, że poza radnym Wiesławem Ryczkiem, który w bardzo merytorycznym wystąpieniu opowiedział się przeciwko podnoszeniu podatków, pozostali podpisani pod artykułem radni w żaden sposób nie wyrażali jednoznacznie swojego stanowiska w kwestii odrzucenia projektu Burmistrza. Potwierdzenie tych faktów stanowi protokół z tego spotkania (jego treść tutaj), w którym wyraźnie odnotowano, że spośród radnych w sprawie podatków głos zabierali, oprócz radnego Ryczka, radni Snopkowska, Węgrzyn i Dyląg (niepodpisani pod tekstem w „Nowinkach”). Głos zabierał również przewodniczący Wiktor, ale wyłącznie w kwestiach prowadzenia spotkania, a nie w celu merytorycznej wypowiedzi. W związku z powyższym, nieuprawnione i nieprawdziwe jest stwierdzenie, jakoby pod koniec spotkania znane było opinii publicznej negatywne stanowisko większości Rady odnośnie omawianego projektu. Na spotkaniu – wg listy obecności – nie było bowiem obecnych aż czterech radnych, a aż 7 z 11 obecnych nie wyraziło swojego zdania w tym temacie.

  1. Poza własnym słowem, podpisani pod tekstem radni (za wyjątkiem radnego Ryczka) nie są w stanie przedstawić jakiejkolwiek dokumentacji potwierdzającej ich stanowisko. Należy także podkreślić, że wspomniana w tekście dezaprobata dla projektu Burmistrza ze strony członków Komisji Budżetu i Finansów, nie znajduje potwierdzenia w protokole z posiedzenia Komisji z dn. 11 października 2016 r., co możecie Państwo sprawdzić tutaj. W protokole z posiedzenia Komisji zawarte jest jedynie stwierdzenie, że członkowie Komisji zapoznali się z projektem tejże uchwały.

  1. W związku z przywołanymi okolicznościami, uważam, iż stwierdzenia, że „Obywatelskie Stronie” dopuszcza się pisania „kłamstewek” i „niedopowiedzeń”, jest nieprawdziwe, wysoce niestosowne i krzywdzące. Nieprawdą jest zawarte w tekście stwierdzenie o przypisywaniu tylko sobie mocy sprawczej odnośnie pozostawienia stawek podatku od nieruchomości na tym samym poziomie. W żadnym fragmencie tekstu „Kieszeń Stronianina znów uratowana”, opublikowanego w nr 8 biuletynu „Obywatelskie Stronie” taka teza nie została postawiona. Pragnę podkreślić, że publikowane przez nas informacje oparte są na oficjalnych, pisemnych dokumentach gminnych, natomiast komentarze i opinie przez nas umieszczane są naszym subiektywnym poglądem na daną sprawę. Aby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji, będziemy publikować stanowiska radnych, o ile będą je mieli i zechcą się nimi podzielić.

Marek Prętki

Redaktor Naczelny „Obywatelskiego Stronia”

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s