Relacje z Sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego (Styczeń-Czerwiec 2016)

Z całością materiałów z sesji (łącznie z zapisem dźwiękowym – polecamy uwadze osób dysponujących chwilką wolnego czasu) zapoznać się można w Internecie na www.bip.stronie.dolnyslask.pl, stąd nasze informacje posiadają charakter selektywny i dobierane są z uwagi na ich wagę społeczną.

XVIII sesja RM Stronia Śląskiego – 29.01.2016 r.

Tematem przewodnim sesji była ocena działalności Straży Miejskiej i Policji na terenie Gminy. Szczególnie ożywioną dyskusję wzbudziła kwestia likwidacji stanowiska dyżurnego w Komisariacie w Lądku-Zdroju i tym samym zmniejszenia liczby etatów. Już po sesji okazało się, że ostatecznie do likwidacji stanowiska dyżurnego nie dojdzie. Poruszono również kwestie opieki medycznej nocnej i świątecznej, niedoborów wody w gospodarstwach domowych i obiektach usługowych na obszarze wiejskim naszej Gminy, jak również temat przywrócenia połączeń kolejowych (szynobusu) do Stronia Śląskiego.

Rada Miejska podjęła pięć uchwał: m.in. plany zagospodarowania przestrzennego dla Starego i Nowego Gierałtowa oraz program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Dwa dni wcześniej odbyła się XVII, nadzwyczajna sesja, na której radni podjęli uchwałę dotyczącą określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum.

XIX sesja RM Stronia Śląskiego – 29.02.2016 r.

Tematem przewodnim sesji była analiza zabezpieczenia Gminy Stronie Śląskie pod względem przeciwpożarowym oraz stan wyposażenia jednostek OSP na terenie gminy.

Rada Miejska podjęła 3 uchwały, z których warto wspomnieć szerzej o uchwale w sprawie dofinansowania przez Gminę budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa. Umożliwia ona uzyskanie dotacji do 50% kosztów budowy studni (brutto) nie więcej jednak niż 5000zł. Więcej o warunkach uzyskania takiego wsparcia można dowiedzieć się z treści uchwały (w BIP) lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim. Do dalszych prac skierowana została uchwała w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

XX sesja RM Stronia Śląskiego – 30.03.2016 r.

Tematem przewodnim sesji była ocena stanu bezrobocia na terenie gminy Stronie Śląskie. Rada Miejska podjęła siedem uchwał: m.in. podjęto uchwałę w sprawie ustanowienia drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przyjęto do realizacji Sołecką Strategię Rozwoju wsi Kletno na lata 2016 –2022.

XXI sesja RM Stronia Śląskiego – 29.04.2016 r.

Tematem przewodnim sesji była ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie naszej Gminy. Omówiono również sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok. Na sesji Rada podjęła cztery uchwały. W szczególności na uwagę zasługuje uchwalenie nowego Statutu Gminy, który przywraca możliwość złożenia projektu uchwały przez mieszkańców (w liczbie co najmniej 25). Podjęto również uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Zdumiewający jest fakt, że poprawka złożona do tej uchwały przez 5 radnych, ustalająca ilość mieszkańców uprawnionych do złożenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji na 25 (czyli analogicznie jak w przypadku składania projektu uchwały), nie zyskała aprobaty pozostałej części Rady.

XXII sesja RM Stronia Śląskiego – 16.05.2016 r.

Sesja nadzwyczajna, na której podejmowano decyzję w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych. Ściślej mówiąc, Burmistrz wnioskował o przeznaczeniu na ten cel 2,2 mln złotych naszych gminnych pieniędzy (cała inwestycja ma kosztować ok, 3,2 mln zł, z czego 1 mln zł ma wynieść dofinansowanie z województwa dolnośląskiego). Za głosowało 8 radnych, 2 było przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.

XXIII sesja RM Stronia Śląskiego – 31.05.2016 r.

Tematem przewodnim sesji była analiza z wykonania Budżetu Gminy za rok 2015. W toku kontroli sprawozdania Burmistrza w tej sprawie, Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Burmistrz dokonał w grudniu 2015 dwóch wydatków z budżetu bez zgody Rady Miejskiej, co jest działaniem niezgodnym z obowiązującymi przepisami. Sprawa została skierowana do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, jako organu uprawnionego do jej rozstrzygnięcia. W kwestii głosowania nad udzieleniem absolutorium, 10 radnych głosowało za, 4 wstrzymało się od głosu.

Ponadto, Rada podjęła 8 innych uchwał, w tym 5 w sprawie nadania Odznak za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie, które w tym roku otrzymali: Maria Bobko, Maciej Augustynik, Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, Klub Honorowy Dawców Krwi „Brylant” i Spółdzielnia Mieszkaniowa.

XXIV sesja RM Stronia Śląskiego – 27.06.2016 r.

Tematem przewodnim sesji była ocena stanu służby zdrowia w naszej Gminie, ze szczególnym uwzględnieniem tematu specjalistycznej karetki pogotowia oraz opieki w porze nocnej i w dni świąteczne. Z uwagi na bariery prawne i sprzętowe uniemożliwiające świadczenie takiej opieki w WPCD w Stroniu Śląskim, przychylniejszym okiem Rada spojrzała na koncepcję ustanowienia takiej opieki w ramach szpitala w Lądku-Zdroju. Apel o jego ponowne otworzenie (wyremontowanego i z nowym sprzętem) spotkał się z bardzo dobrym odzewem – składamy ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się poprzez złożenie swojego podpisu we wsparcie tej inicjatywy.

Oprócz tego, Rada podjęła 11 uchwał, m.in. przyjęto plan pracy Komisji Rady na II półrocze 2016, uchwalono plan gospodarki niskoemisyjnej oraz przekazano 2 działki na potrzeby sołectwa Stara Morawa.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s