Relacje z sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego (Lipiec – Grudzień 2015)

Z całością materiałów z sesji (łącznie z zapisem dźwiękowym – polecamy uwadze osób dysponujących chwilką wolnego czasu 🙂 ) zapoznać się można w Internecie na www.bip.stronie.dolnyslask.pl, stąd nasze informacje posiadają charakter selektywny i dobierane są z uwagi na ich wagę społeczną.

XI sesja RM Stronia Śląskiego – 23.07.2015 r.

Sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek Burmistrza w związku z podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stronie Śląskim. Najważniejsza ze zmian dotyczyła przekazania dodatkowych środków na odbudowę ulicy Nowotki w Stroniu Śląskim. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


XII sesja RM Stronia Śląskiego – 31.08.2015 r.

Największe zainteresowanie i dyskusję na sesji wzbudziła informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli wykorzystywania samochodu służbowego Gminy (użytkowanego przez Burmistrza) oraz wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miejskiego za 2014 rok. Więcej na ten temat piszemy w odrębnym artykule. Ponadto referowane były tematy: przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2015 – 2016, sytuacji mieszkaniowej w Gminie oraz plany rozbudowy istniejących obiektów: szkoły, krytej pływalni i hali sportowej przez SPA „Jaskinia Niedźwiedzia”.

Radni przyjęli 6 uchwał, m.in. przyznającą tytuł Honorowego Obywatela Gminy p. Mieczysławowi Krywienko (Nadleśniczemu Nadleśnictwa Lądek Zdrój), czy zatwierdzającą plan rozwoju i modernizacji urządzeń będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Dokonano również zmian w budżecie Gminy, w wyniku których ustalono koszt inwestycji „Remont i odbudowa Kaplicy św. Onufrego”: środki własne Gminy (czyli nas, wszystkich mieszkańców): 553 572,00 zł (32% ogółu środków), dofinansowanie z UE 1 176 000,00 zł (68%) – razem 1 milion 729 tysięcy 572 złote. Całkowity koszt inwestycji powinniśmy poznać po odpowiedzi na interpelację, którą złożyli radni M. Laskowska, W. Ryczek i Z. Pakuła.

Ponownie nie rozstrzygnięto skargi na bezczynność Burmistrza, tym razem w wyniku głosowania 6 za, 6 przeciw, 3 głosy wstrzymujące.


XIII sesja RM Stronia Śląskiego – 28.09.2015 r.

Na początku sesji przedstawiono rozstrzygnięcie konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie, którą została wieś Kletno (Gratulujemy!). Przew. Komisji Rewizyjnej przedstawił analizę wykonania przez Burmistrza budżetu Gminy za I półrocze 2015 r. Szczególnie martwią niskie dochody ze sprzedaży majątku (100 tys. zł), aż 6 krotnie mniejsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Na sesji podjęto 4 uchwały – największą dyskusję wśród radnych wzbudziło przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (nie tyle ze względu na treść, co na formę, w jakiej próbowali przeforsować uchwałę przedstawiciele wnioskodawcy, czyli Burmistrza). Wskazano również kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku, którymi są panie: H. Przytulska, U. Kostecka, E. Kałużna i M. Krasowska.


XIV sesja RM Stronia Śląskiego – 30.10.2015 r.

Tematem przewodnim sesji była analiza wyników nauczania i wyników testów, matur w szkołach gminnych za rok szkolny 2014/2015. Ze względu na wycofanie przez Burmistrza projektów uchwał w sprawie podatków od nieruchomości i opłat (miejscowej, targowej), radni podjęli tylko 4 uchwały, z których na szczególną uwagę zasługuje zaproponowana przez Komisję Budżetową uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, dzięki której pozbawiono Burmistrza możliwości arbitralnego decydowania o zaciąganiu długoletnich zobowiązań finansowych Gminy, mogących skutkować drastycznym wzrostem zadłużenia. Odtąd decyzje w tak ważnych sprawach będą wymagały zgody Rady Miejskiej, podejmowanej w demokratycznym głosowaniu.

Pomiędzy XIV a XV sesją, w piątek, 13 listopada, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia, poświęcone problemowi wszawicy w placówkach oświatowych na terenie naszej Gminy, w którym wziął również udział przedstawiciel „Obywatelskiego Stronia”. Wspólnymi siłami udało się uzgodnić rozwiązania, których realizacji bacznie się przyglądamy. Szczególne wyrazy uznania należą się rodzicom uczniów, którzy licznie przybyli na spotkanie, biorąc aktywny i merytoryczny udział w dyskusji (chyba dawno Komisja nie odbywała się w tak licznym gronie!). Wielkie brawa za obywatelską postawę, którą od samego początku działalności projektu „Obywatelskie Stronie” staramy się promować.


XV sesja RM Stronia Śląskiego – 30.11.2015 r.

Najważniejszymi uchwałami podejmowanymi na tej sesji były uchwały w sprawie podatków od nieruchomości, opłat (miejscowej, targowej) oraz taryf za wodę i ścieki. Ze względu na wagę tych spraw, omówiliśmy je szerzej w odrębnym artykule. Ku naszemu ubolewaniu – udzielono zgodę na zaciągnięcie kredytu w kwocie 900 000 tys. zł, co wynika co wynika z niewykonania przez Burmistrza planowanych dochodów budżetu. Sytuacja tzw. „niedomknięcia budżetu” (braku zbilansowania wydatków budżetowych odpowiednimi dochodami) jest o tyle niebezpieczna, że może nas jako Gminę stawiać przed dylematem: brak środków na terminowe wypłaty wynagrodzeń dla jednostek budżetowych Gminy (urzędników, nauczycieli) bądź konieczność znacznego zwiększania zadłużenia Gminy poprzez zaciąganie kolejnych kredytów.

Ponadto, podjęto m.in. uchwały: w sprawie programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz intencyjną, w sprawie aplikowania o środki z programu Singletrack Glacensis (budowa infrastruktury rowerowej). Omówiona została również sytuacja w spółkach gminnych – SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” oraz Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.


XVI sesja RM Stronia Śląskiego – 30.12.2015 r.

Sesja wyjątkowo odbyła się w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury. W części roboczej sesji Rada podjęła 8 uchwał, z których najistotniejszą jest uchwała budżetowa na 2016 rok. Zakłada ona dochody w kwocie 19 993 010,00 zł, wydatki – 18 359 810,00 zł, prognozowana nadwyżka – 1 633 200,00 zł.  Nie przywiązujmy jednak do tych liczb większej wagi – na 2015 rok planowano blisko 2 miliony złotych nadwyżki, a skończyło się na tym, że mieliśmy blisko pół miliona złotych deficytu i trzeba było ratować budżet zaciągnięciem kolejnego już kredytu.

Tak znaczące niewykonanie budżetu przez Burmistrza w 2015 r (o blisko 2,5 mln złotych!) wzięło się zasadniczo z powodu przeinwestowania (dużej ilości inwestycji przy świadomości, że zwroty z dotacji przychodzą częstokroć z ogromnym opóźnieniem). Do tego dochodzi nazbyt optymistyczne planowanie wpływów ze sprzedaży majątku (czyli głównie ze sprzedaży działek). Na horyzoncie pojawiła się jednak szansa na sprzedanie działek we wsi Rogóżka. Trzymamy kciuki, by tym razem transakcja doszła do skutku – niewątpliwie zastrzyk gotówki w kwocie ok 13 mln zł bardzo przydałby się Gminie w obecnej sytuacji.

Odczytany został również protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli oświetlenia hybrydowego na terenach wiejskich (zasilanego za pomocą paneli słonecznych i turbin wiatrowych). Wyniki kontroli są porażające – w Kletnie i Kamienicy regularnie nie świeci zdecydowana większość lamp; w Goszowie średnio nie świeci co trzecia lampa; lepiej sytuacja wygląda w Stroniu Wsi, gdzie podczas kontroli nie świeciło tylko kilka lamp.

Podczas drugiej, uroczystej części sesji, wręczono tytuł Honorowego Obywatela Gminy Stronie Śląskie p. Mieczysławowi Krywieńko, wieloletniemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Lądek-Zdrój. Radni, Burmistrz i zaproszeni goście złożyli sobie również życzenia noworoczne. Całość uświetnił występ Scholi z parafii Matki Bożej Królowej Polski i św. Maternusa w Stroniu Śląskim.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pełna lista podjętych wszystkich podjętych uchwał i ich treść dostępna jest pod adresem: bip.stronie.dolnyslask.pl (zakładka Rada Miejska -> Uchwały).

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s